05 februari 2021

Aandacht voor andere ontwikkelingen in het gebied rondom Vliegveld Midden-Zeeland

Vrijdag 5 februari - MIDDELBURG - Statenlid Rinus van 't Westeinde leverde een bijdrage over het Vliegveld Midden-Zeeland. In de commissie Ruimte is uitvoerig stilgestaan bij het Inpassingsplan Vliegveld Midden Zeeland. Als CDA kunnen we instemmen met het voorstel en gaan ervan uit dat de toezeggingen gedaan in de commissie Ruimte meegenomen zullen worden in het verdere traject. Het gaat om de concept overeenkomst Artikel 5, lid 5 waarin het woord “proberen” weggelaten kan worden, zodat grondverwerving op vrijwillige basis kan plaats vinden en de communicatie naar belanghebbenden zo optimaal mogelijk plaatsvindt. Voorts vragen we als CDA aandacht/rekening te houden met andere ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.