09 juli 2020

Voor een sterk en duurzaam Zeeland: een ambitieus maar realistisch doel!

Vrijdag 10 juli - MIDDELBURG - Statenlid Jeffrey Oudeman heeft een bijdrage geleverd met betrekking tot de regionale energiestrategie, oftewel de RES. "Landelijk is het doel dat alle regionale energiestrategieën optellen tot 35 TWh opwek hernieuwbare elektriciteit op land. Zeeland heeft de ambitie om daar 3 TWh aan bij te dragen: een ambitieus maar realistisch doel, dat we als CDA graag ondersteunen."

Voor een sterk en duurzaam Zeeland!

Hier sta ik dan, in een grote studio. In mijn dromen had ik op deze plek dan net zo goed gezongen als Paskal Jakobsen of even goed grappen uit mijn mouw geschut als Maikel Harte. Dat zou mij dan na afloop van mijn glansrijke optreden een staande ovatie hebben opgeleverd. Om over de aantrekkelijke groupies nog maar te zwijgen. Voorzitter, als ik nu om mij heen kijk is mijn publiek vandaag toch gemiddeld iets ouder en net wat minder aantrekkelijk dan de groupies uit mijn stoutste dromen. De meeste dromen zijn bedrog.

Gelukkig is de droom van een sterk en duurzaam Zeeland in 2030 & 2050 zeker geen bedrog. De Regionale Energiestrategie – kortweg RES – Zeeland die we vandaag met elkaar bespreken laat zien hoe deze droom werkelijkheid kan worden. Dan gaat het allereerst over meer energie opwekken met wind en zon. Landelijk is het doel dat alle regionale energiestrategieën optellen tot 35 TWh opwek hernieuwbare elektriciteit op land. Zeeland heeft de ambitie om daar 3 TWh aan bij te dragen: een ambitieus maar realistisch doel, dat we als CDA graag ondersteunen.

Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar

Als CDA hebben we in het proces van de totstandkoming van deze RES gehamerd op  haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Juist in de uitvoeringsplannen die op deze RES gaan volgen, is dit van het grootste belang. Dan wil je haalbare en betaalbare investeringen doen die het meeste rendement opleveren met het oog op de landelijke klimaatdoelstellingen. Om die investeringen daadwerkelijk te realiseren zullen vaak financiële middelen vanuit het Rijk onontbeerlijk zijn. Onze collega’s van de SGP zullen met een motie van die strekking komen en die dienen we als CDA graag mede in. Datzelfde geldt voor de motie die ingaat op het zo goed mogelijk borgen van de leveringszekerheid van energie in Zeeland.

Het CDA vindt het – mede met oog op die leveringszekerheid  – zeer verstandig dat in de RES ook aandacht is voor energie uit water, gas in combinatie met CO2-opslag of benutting, kernenergie en de toekomstige mogelijkheden van thorium. In de RES kunnen we lezen dat van het huidige energieverbruik in Zeeland zo’n 75% voor rekening komt van de industrie. Verduurzaming van die industrie is een gigantische opgave die grote investeringen vergt. Met het rapport Wientjes krijgt deze verduurzaming de wind in de zeilen: een verdere impuls van de ontwikkelingen in de waterstofeconomie, een 380kV aansluiting in Zeeuw-Vlaanderen op het moment dat de industrie deze nodig heeft en een gelijk speelveld voor CCS (opslag van CO2). Het belang van dit alles voor de Zeeuwse industrie en Zeeuws economie is enorm en het sluit naadloos aan op het hoofdstuk Industrie uit de RES.

Om alle ambities en doelen van deze RES te realiseren zijn forse investeringen nodig in het elektriciteitsnet, in de buisleidingeninfrastructuur en de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Goed dat er in deze RES al veel aandacht voor is en dat zal in de uitvoeringsplannen alleen nog maar belangrijker worden, want we moeten voorkomen dat er bijvoorbeeld zonneparken worden aangelegd die nog lang niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet.

Energiebesparing door isolatie en efficiëntere bedrijfsprocessen is een andere bouwsteen van deze RES die het CDA zeer aanspreekt: de energie die je niet gebruikt, hoef je immers ook niet (duurzaam) op te wekken. Over besparen gesproken: dat geldt ook voor mij op de spreektijd, anders is mijn collega Geluk er straks als de kippen bij om mij te wijzen op de moties over de vos en de wolf die hij nog wilt gaan indienen.

"Energiebesparing door isolatie en efficiëntere bedrijfsprocessen is een andere bouwsteen van deze RES die het CDA zeer aanspreekt."

Ik ga afronden. De opstellers van de RES krijgen vast niet van alle leden van Provinciale Staten vandaag een staande ovatie. Namens de CDA-fractie in elk geval wel spreekwoordelijk applaus voor het verrichte werk in de afgelopen jaren en een aanmoedigingsapplaus voor het uitvoeringswerk dat nu gaat komen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.