19 april 2019

Voorstel coalitie Waterschap Scheldestromen gepresenteerd

Donderdag 16 mei - MIDDELBURG - Preformateur Ad Schenk presenteerde tijdens een informele bijeenkomst van de algemene vergadering op 16 mei 2019 zijn voorstel voor een nieuw waterschapsbestuur. Partij voor Zeeland, CDA, SGP en leden van de vaste zetels Bedrijven en Ongebouwd hebben overeenstemming bereikt en aangegeven dat zij samen de nieuwe coalitie willen vormen voor waterschap Scheldestromen. Het voorstel van Schenk is dat Weststrate en Steijaert na vandaag als formateurs aan de slag gaan. Het streven is om in de algemene vergadering van 6 juni de db-leden te benoemen. 

Denis Steijaert (CDA), Gert van Kralingen (SGP) en Luc Mangnus (Ongebouwd) keren dan terug in het dagelijks bestuur. Zij worden bijgestaan door nieuwkomers Marien Weststrate (PvZ) en Philipp Keller (Bedrijven). Samen hebben deze fracties 17 van de 30 zetels. Tijdens de vergadering presenteerde Schenk op basis van de uitgangspunten van de partijen ook aanbevelingen voor de inhoud van het nieuwe akkoord. De beoogde partijen gaan nu aan de slag om een breed gedragen waterschapsakkoord te formuleren dat een basis vormt voor een nieuwe strategienota van waterschap Scheldestromen voor de komende vier jaar. Als de db-leden op 6 juni kunnen worden benoemd, maken ze ook de portefeuilleverdeling bekend. 

Ad Schenk over de coalitievorming: “Als preformateur wilde ik recht doen aan de verkiezingsuitslag en daarbij inzetten op een brede coalitie met een maximaal draagvlak. Met deze coalitie is dat prima gelukt. Inhoudelijk is het huidige beleid het vertrekpunt. Daarbovenop zijn 14 speerpunten benoemd waar alle partijen een bijdrage aan hebben geleverd. Beide formateurs gaan nu aan de slag om via verdieping en verbreding tot een coalitieakkoord te komen en dit met alle partijen op te waarderen naar een breed waterschapsakkoord.” VerkiezingenOp 20 maart jl. vonden de verkiezingen voor het waterschap gelijktijdig plaats met die voor de Provinciale Staten. Partij voor Zeeland kwam als winnaar uit de bus. De opkomst in Zeeland bedroeg 54,6%. Dat was 6,5% hoger dan in 2015. Het landelijke gemiddelde was 51,4%. 

Middelburg, 16 mei 2019 Danielle Steijn-Laingteam Communicatietel. 06-51369053 Twitter: @waterschapFacebook: www.facebook.com/scheldestromen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.