25 maart 2020

Vossenbeheer in Zeeland

Woensdag 25 maart - MIDDELBURG - Op 4 februari hebben Geduputeerde Staten van Zeeland “Het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” van de FaunaBeheerEenheid Zeeland ontvangen.

Alle stakeholders die betrokken zijn betrokken zijn bij het opstellen van “Het Faunabeheerplan Vos” ondersteunen dit plan. Het is goed onderbouwd met maatregelen die effectief zijn om het aantal vossen in Zeeland beheersbaar te houden ter bescherming van onze weidevogels en dan vooral de bodembroeders.

Naar aanleiding van de in het “Faunabeheerplan Vos” gevraagde vergunning voor het beheer van vossen in Natura 2000-gebieden in Zeeland zijn door GS op 5 maart aanvullende gegevens bij de FBE Zeeland opgevraagd. CDA Zeeland vindt dat de vraag naar extra gegevens voor een passende beoordeling van “Additioneel vossenbeheer in Natura 2000- gebieden in de provincie Zeeland” niet mag leiden tot uitstel van voorgestelde maatregelen in de rest van Zeeland en dus een vertraging van effectief beheer van vossen in Zeeland.

Daarom heeft Anton Geluk namens de CDA-fractie de volgende vragen aan gedeputeerde Anita Pijpelink gesteld:

Wanneer wordt “Het Faunabeheerplan Vos 2020 -2025” door GS vastgesteld?

En kan dit op korte termijn zodat effectief beheer van vossen in Zeeland snel mogelijk wordt?

En hoe staat het met de 1 loketfunctie van de FBE Zeeland?

De maatregelen om de vos efficiënt te beheren en zo de schade door vossen te beperken, bevat o.a de volgende punten:

·         Voor een aantal gebieden zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk in de vorm van verruimde tijd, warmtebeeld, restlicht en lichtbakken.

·         De fbe zal in aanvulling op de vrijstelling ontheffing aanvragen voor afschot van de vos van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang voor de hele provincie.

·         Voorzien van een goede onderbouwing wordt ontheffing aangevraagd voor bijvoorbeeld bedrijven met vrije uitloopkippen en bedrijven waar schapen buiten lammeren.

·         In en rond weidevogel- en kustbroedgebieden worden extra maatregelen uitgevoerd in de periode van 1 januari – 1 juni met een straal van 3 kilometer.

In het Faunabeheerplan Vos staan nog meer maatregelen vermeld.

CDA Zeeland staat volledig achter de inhoud van dit plan en zal de komende tijd nauwgezet in de gaten houden dat dit plan snel vastgesteld wordt en effectief vossenbeheer in heel onze provincie mogelijk wordt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.