26 november 2021

Vragen over ontheffingsaanvragen faunaschade

Vrijdag 26 november - Het CDA heeft in de persoon van Anton Geluk vragen gesteld over het gevoerde beleid ten aanzien van ontheffingsaanvragen ter preventie van faunachaude.

Onze vraag gaat over het antwoord op onderstaand Art 44 vragen gesteld door de CU“ Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake het gevoerde beleid t.a.v. ontheffingsaanvragen ter preventie van faunaschade: (ingekomen: 9 november 2021)”. En dan speciaal over over antwoord op onderstaande vraag:

Vraag: Limagrain ontvangt geen schadevergoeding voor opgelopen schade aan gewassen die met onderzoeksdoeleinden geteeld worden; deze gewassen worden niet aangemerkt als bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen. Tegelijkertijd zijn deze gewassen voor Limagrain wel kapitaal waarmee ze hun brood moeten verdienen. Waarom is niet voorzien in een mogelijkheid om ook schade aan dit soort gewassen te kunnen vergoeden?

Antwoord GS: Om een tegemoetkoming in de schade uit te kunnen keren, dient op een objectieve wijze de economische waarde van de gewasschade vastgesteld worden. Voor reguliere agrarische bedrijven wordt hierbij uitgegaan van gestandaardiseerde marktprijzen (KWIN-AGV). In het geval van plantenveredelingsbedrijven wordt, mede door het experimentele karakter van hun activiteiten en de onzekere opbrengst van de producten, niet beschikt over objectieve marktprijzen, anders dan hiervoor genoemd.

Onze vraag: Vindt de gedeputeerde het passend dat Limagrain, ondanks de bewezen schade, geen tegemoetkoming in de schade ontvangt? Volgens de CDA-fractie is dit namelijk niet passend en we willen de gedeputeerde vragen hoe dit “mankement”/deze “onrechtvaardigheid” kan worden hersteld? Bent u bereid zich in te zetten voor een passende oplossing voor dit mankement? Het kan namelijk niet zo zijn dat iemand geen tegemoetkoming ontvangt omdat de schade niet objectief vastgesteld zou kunnen worden.

Volgens ons zijn er meer wegen die naar Rome leiden en moet hier dus een oplossing voor gevonden worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.