20 september 2019

Wat is klimaatadaptatie?

Vrijdag 20 september - MIDDELBURG - Veel mensen zullen zich afvragen waarom we hier vandaag staan. Wat is namelijk klimaatadaptatie? Ik denk dat veel mensen dit niet weten. Hier begint dus al onze, uw en mijn taak: namelijk het zorgen voor bewustwording bij iedereen.

Klimaatadaptatie gaat ons namelijk allemaal aan. Iedereen moet voorbereid zijn, en worden, op de gevolgen van klimaatverandering. De klimaatadaptatiestrategie, die nu opgesteld gaat worden, moet hier voor zorgen.

Als provincie starten we met een notitie netwerksturing, een procesvoorstel om met veel partners de klimaatadaptatie-strategie op te stellen.

Het proces is ons duidelijk. Wel zijn er door Provinciale Staten, wensen en bedenkingen geformuleerd die een belangrijke aanvulling op het voorstel van Gedeputeerde Staten zijn.

Het CDA vindt het belangrijk dat er voor gezorgd wordt dat zoveel mogelijk partners deel kunnen nemen aan het proces. Zorg voor voldoende burgerparticipatie en pas er voor op dat sommige stakeholders niet vergeten worden. Als CDA vinden we het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, dus ook de “gewone Zeeuwse burgers” gehoord worden en niet alleen “de schreeuwers” en activisten.

Ik vraag Gedeputeerde Staten nadrukkelijk om de gezamenlijke wensen van de Staten en die van het CDA in de praktijk te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.