26 februari 2021

Werkbezoeken energietransitie

Vrijdag 26 februari - ZEELAND - In het kader van de energietransitie hebben kandidaten Joba van den Berg en Henri Bontenbal bezoeken afgelegd met Jo-Annes de Bat aan Zeeuwse bedrijven en organisaties die hierin een rol spelen. Kernenergie, windenergie, zonne-energie: Zeeland kent veel mogelijkheden en kansen voor de toekomst!

Jo-Annes: "Met Henri Bontenbal en Joba van den Berg. langs vijf plekken in Zeeland waar de energietransitie in brede zin zichtbaar wordt. Eerst langs bij de Kerncentrale waar directeur Wolters heeft geschetst wat de absoluut toegevoegde waarde is van kernenergie in de hele transitie. De boodschap: geef ruimte aan energie (en die viel in goede aarde). Vervolgens naar Zeeland refinery. Over opslag van CO2 en de ontwikkeling van waterstof. De boodschap: overreguleer niet, maak het instrumentarium (ook financieel) meer passend. Daarna naar het mooie burgerinitiatief op Koudekerke. Toelichting van Teus Baars van Zeeuwind hoe het tot stand is gekomen. De boodschap: geef meer ruimte aan corporaties en participatie, die het nu afleggen tegen de grote partijen. En naar Orsted. De parken draaien en leveren. Mooie blik op het onderhoud vanuit de basis in Vlissingen. De boodschap: de afvoer van stroom dreigt klem te lopen. Tennet moet sneller acteren. En hun wens: samen meer inzetten op de ontwikkeling van waterstof. Op de terugweg nog langs het windpark Willem Annapolder. Dank aan Henri en Joba voor het bezoek. Genoeg input voor een mooie passage in een regeerakkoord, danwel om vier jaar lang stevig mee aan de slag te gaan. "

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.