27 april 2021

Wolf gespot op Tholen | CDA wil Zeeland wolfvrij houden

Dinsdag 27 april - THOLEN- De wolf is op Tholen gesignaleerd. CDA Zeeland zal bij Gedeputeerde Staten van Zeeland aandacht vragen voor een provinciale aanpak van de wolf.

Vorig jaar juli deed het CDA dit al via een motie waarin het CDA Gedeputeerde Staten verzocht een handelingsperspectief te creëren om te voorkomen dat wolven te lang in de provincie aanwezig zijn, of verblijven in gebieden die hiervoor ongeschikt zijn. Dit is in het belang van de natuur, de (agrarische) bedrijven en bewoners van Zeeland. Ook voor Zeeland geldt namelijk dat een wolf veel overlast kan veroorzaken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.