05 november 2020

Zeeland verliest plaatsingsruimte voor 946 ton fosfaat

Donderdag 5 november - ZEELAND - Zeeland verliest plaatsingsruimte voor 946 ton fosfaat (oftewel 500.000 ton compost of 270.000 kuub varkensdrijfmest). Dit blijkt uit berekeningen van “CZAV voor boeren” na de publicatie van de gewijzigde fosfaatregelgeving en meldt de Nieuwe Oogst via Twitter. De wijziging zou landelijk neutraal moeten zijn, maar blijkt gunstiger voor oostelijke zandgrond dan voor de zuid-westelijke jonge zeekleigrond - met name dit type grond bevindt zich in Zeeland. 

De CDA Statenfractie Zeeland heeft navraag gedaan bij de woordvoerder in de Tweede Kamer. CDA Kamerlid Jaco Geurts geeft aan niet te accepteren dat minister Carola Schouten van LNV eenzijdig bepaalt wat de boer wel en niet mag telen. Daarnaast hamert Geurts op concrete antwoorden en een helder proces: de minister heeft dit laatste toegezegd. Het CDA in Zeeland blijft dit proces kritisch volgen en blijft in nauw contact met de Kamer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.