Beheerplannen

Bedrijven in de buurt van een gebied dat is beschermd door de Natuurbeschermingswet (bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden), kunnen bij nieuwbouw of uitbreiding een vergunning nodig hebben. Dit wordt onder andere bepaald door de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. Het CDA vindt dat de beheerplannen de ontwikkeling van bedrijven niet mogen belemmeren, zeker niet wanneer de beheerplannen onrealistisch zijn of te weinig rekening houden met de bestaande praktijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.