Belastingen

Het CDA wil geen verdere lastenverzwaring/tariefstijging voor inwoners en ondernemers (indien mogelijk de inflatiecorrectie). Voortdurende aandacht voor kostenreductie om de lasten voor de burger betaalbaar te houden wordt van het waterschap gevraagd. Het programma Scheldestromen 2.0 Slimmer en Zuiniger (kostenreductie van € 5 miljoen.) voortvarend uitvoeren met behoud van kwaliteit en servicegerichtheid eveneens.

Daarnaast lijkt een bescheiden kostenreductie van 2 procent haalbaar voor de komende vier jaar.

Het CDA wil de kwijtscheldingsregeling voor minder draagkrachtigen (100 procent bijstandsnorm) behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.