Beschikbaarheid water

Het CDA draagt eraan bij dat ook in droge perioden voldoende water beschikbaar is binnen de bestaande beperkingen. De inzichten vanuit de lopende experimenten uit GO-Fresh en de Waterhouderij Walcheren gebruikt om hieraan inhoud te geven.

Maatwerkoplossingen dienen ervoor te zorgen dat landbouw, industrie en burgers efficiënter gebruikmaken van (drink)water.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.