Biobased Economy

Agro en chemie ontmoeten elkaar in de biobased economy. Van een economie die draait op fossiele grondstoffen gaan we stapsgewijs naar een economie die draait op biomassa als (groene) grondstof. De hoogwaardige toepassingen van biomassa bijvoorbeeld voor cosmetische en farmaceutische producten leveren de meeste toegevoegde waarde op. Kansrijke mogelijkheden zijn onder meer: afbreekbare plastics op basis van melkzuren, verven op basis van lijnolie en plantaardig pigment, olifantgras voor de papierindustrie, vlasvezel gebruiken voor versterking en isolatie en algen om afvalwater te zuiveren. Momenteel staat de biobased economy nog in de kinderschoenen, maar in de komende decennia wordt de transitie naar groene grondstoffen verwacht.

 

Onze regio is met veel agrarisch restafval en biomassa, de grote aanwezigheid van (chemische) industrie, de nabijheid van zeehavens en de goede infrastructuur bij uitstek geschikt voor de biobased economy. Met het Centre of Expertise Biobased Economy – van de HZ University of Applied Sciences en de Avans Hogeschool – hebben we bovendien het benodigde kenniscentrum, onderwijs en onderzoek in huis. Het CDA wil daarom dat de provincie Zeeland – samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden in Zuidwest-Nederland en Vlaanderen – blijft inzetten op de biobased economy en de transitie naar groene grondstoffen stimuleert en versnelt. In Brussel – waar de EU de biobased economy een prioriteit heeft gemaakt om te komen tot duurzame en slimme economische groei (EU Horizon 2020) – en Den Haag zijn volop fondsen beschikbaar waar onze regio, bijvoorbeeld door het inzetten van de Strategic Board Delta Region, op in moet zetten. Daarnaast vindt het CDA het belangrijk dat het MKB meer bij de biobased economy wordt betrokken, want daar valt nog een wereld te winnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.