Delta NV

De provincie Zeeland is voor 50 procent aandeelhouder van Delta NV. Het opwekken en verhandelen van energie is de laatste jaren een zwaar verliesgevende activiteit. In de nabije toekomst zal dat waarschijnlijk niet veranderen. Dat verlies moet gecompenseerd worden door de andere, wel winstgevende, activiteiten, zoals afvalverwerking, water, netwerk en multimedia. Dat toont aan dat de multi-utility-strategie financieel werkt, maar niettemin beraadt Delta NV zich op de toekomst. Dat is nodig omdat de winstgevendheid van het concern als geheel de komende jaren verder onder druk komt te staan, waardoor de uitkeringen aan de aandeelhouders onzeker worden.

 

Een afsplitsing van de wateractiviteiten is – op basis van wetgeving en ter uitvoering van eerder door Provinciale Staten aangenomen moties – in elk geval noodzakelijk. Deze (water)activiteit rendeert prima. Daarom wil het CDA dat de provincie Zeeland rechtstreeks aandeelhouder wordt van Evides, zodat sowieso het dividend uit dit onderdeel gegarandeerd is.

 

Of het netwerk/infra-onderdeel van Delta NV moet worden afgesplitst, hangt af van een uitspraak van de Hoge Raad op de bezwaren van Delta NV tegen de gedwongen eigendomssplitsing (op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer).

Voor de toekomst van de andere onderdelen is vooral het behoud van (hoogwaardige en structurele) werkgelegenheid in Zeeland voor het CDA een belangrijke afweging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.