Digitale Agenda

Snel internet is een basisvoorziening voor bedrijven en huishoudens om mee te kunnen doen in onze samenleving. In alle sectoren is internet van cruciaal belang, niet in het minst in de landbouw-, recreatie-, en zorgsector. Bovendien biedt snel internet Zeeland de optie om zich te profileren als dé thuiswerkprovincie van Nederland. Hoewel snel internet, zelfs glasvezel, er op veel plaatsen in Zeeland al is, zijn er nog steeds circa 5.600 bedrijfspanden en circa 6.000 particuliere huishoudens in het buitengebied aan te merken als ‘witte plekken’. Het CDA vindt dat iedere Zeeuw toegang moet hebben tot snel (breedband)internet. Nieuwe ontwikkelingen zoals snelle draadloze technieken door mobiele providers (4G) en Delta (Draadloze Docsis) kunnen hierbij een wezenlijke rol spelen.

 

Uit onderzoek  komt samenwerking als de belangrijkste voorwaarde naar voren om in Zeeland breedbandvoorzieningen te realiseren. Het CDA wil dat de provincie de regierol op zich neemt om zo de benodigde samenwerking tot stand te brengen. Volgens het CDA is hiervoor de inzet van een deskundige, externe (deeltijd) programmamanager de beste optie. Deze kan worden afgerekend op het ontwikkelen, begeleiden en succesvol maken van concrete breedbandinitiatieven. Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een programmamanager is subsidie. Projecten moeten qua exploitatie zelfstandig verder kunnen. De belangrijkste taak is geografische en branchegerelateerde breedbandinitiatieven ontwikkelen, die zijn gebaseerd op samenwerking. Via vraagbundeling en het opzetten van communities, zowel business-to-business als business-to-consumer.

 

Het CDA wil dat de provincie de realisatie van een zoekportaal breedband 

– uitgevoerd door een marktpartij – bevordert. Hierbij gaat het om een overzicht van de beschikbare breedbanddiensten op bedrijventerreinen inclusief wat er aangelegd kan worden en door wie.

 

Het CDA wil dat de provincie met gemeenten en het Waterschap afspreekt dat als ergens de grond opengaat, Delta gelijk een lege mantelbuis in de grond legt en de provincie andere marktpartijen over deze mogelijkheid informeert

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.