EU & Grensoverschrijdende samenwerking

Zeeland heeft – op Groningen (gasexport) na – het hoogste aandeel export (27 procent) in de regionale economie en na Limburg relatief de meeste export-gerelateerde werkgelegenheid (66 procent) . Het overgrote deel van de Zeeuwse export gaat naar België, Duitsland en andere EU-landen. Alleen daarom al is de EU voor Zeeland van groot belang en vindt het CDA dat de provincie goed vertegenwoordigd dient te blijven in Brussel. 

 

Zeeland heeft bijzondere kansen voor initiatieven met grensoverschrijdend perspectief. Structurele samenwerking op politiek, economisch en sociaal gebied met Vlaanderen, bijvoorbeeld binnen de Euregio Scheldemond, voor het wegnemen van obstakels voor vrij verkeer in de grensregio, is hierbij noodzakelijk.

 

Het aandeel grensarbeiders is in Zeeland het hoogste van alle provincies. Met de verbetering van vrij verkeer moeten bedrijven en grensarbeiders geen hinder ondervinden door verschillen in nationale regelgeving, sociale arbeidszaken en

rechtsbescherming. Het CDA vindt dat Nederland de uitvoering van Europese richtlijnen daarom moet afstemmen met België om problemen voor burgers en ondernemers die grensoverschrijdend werken of wonen te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.