Europese fondsen

Voor uiteenlopende beleidsterreinen – zoals grensoverschrijdende samenwerking en plattelandsontwikkeling – zijn er Europese fondsen voor de periode 2014-2020 beschikbaar. Het CDA vindt dat het provinciale investeringsbeleid erop gericht moet zijn zoveel mogelijk gebruik te maken van deze fondsen. 

Dat betekent wel dat er cofinanciering beschikbaar moet zijn. Voor de periode 2015-2019 kan daarvoor, naast het Delta-dividend, gebruik worden gemaakt van bestaande budgetten. Tevens moet het beleid erop gericht zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van private cofinanciering. Daarmee wordt ook duidelijk gemaakt dat het benutten van de Europese fondsen een gezamenlijk belang van het bedrijfsleven en overheden is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.