Grote evenementen

Grote jaarlijkse culturele en sportieve evenementen zoals Film by the Sea, Concert at Sea, de Kustmarathon en het Zeeland Nazomer Festival zijn positief voor het imago van Zeeland en de Zeeuwse economie. Datzelfde geldt voor incidentele grote evenementen, zoals de Tour de France en de nationale Ride for the Roses, die naar Zeeland gehaald worden. Daarom wil het CDA dat de provincie dergelijke evenementen mede mogelijk blijft maken. Het gaat hierbij in het bijzonder om evenementen met een uitstraling die de provinciegrenzen overstijgt. Bij het verstrekken van provinciale subsidies vindt het CDA dat in het bijzonder gekeken moet worden naar het economisch en maatschappelijk rendement van deze evenementen. Het inzetten van deze evenementen voor het Zeeuws toerisme kan nog verder worden verbeterd.

 

Bij topsportevenementen ligt de focus op strand-, water- en wielersport. Deze sporten passen goed bij het Zeeuwse DNA. Het nieuwe beleidskader ‘sportevenementen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt voor Zeeland kansen voor het organiseren c.q. binnenhalen van meer (top)sportevenementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.