Grote projecten

De provincie is als initiatiefnemer betrokken bij diverse grote projecten. Naast de infrastructurele projecten gaat het om de Marinierskazerne, Perkpolder en Waterdunen. Alhoewel de financiële inbreng per project erg verschilt, is het van belang dat de risico’s op deze projecten steeds (periodiek) goed in beeld worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het opstellen van enkele scenario’s per project, zodat Provinciale Staten goed inzicht krijgt in het verloop van deze projecten en in staat wordt gesteld een adequaat toezicht daarop of op de toezichthouders uit te oefenen.

Verder is het volgens het CDA van belang dat de provincie alles in het werk stelt om Zeeuwse bedrijven zoveel mogelijk te laten profiteren van de ontwikkeling van deze grote projecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.