Havens & Zeeland Seaports

In de zeehavengebieden – waar zo’n 250 bedrijven actief zijn die zorgen voor circa 20 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid (direct en indirect) – zijn de gevolgen van de economische crisis en de faillissementen van Zalco en Thermphos tot op de dag van vandaag voelbaar. Gecombineerd met de slechte financiële resultaten bij WarmCO2 en grote uitgaven aan (maatschappelijke) investeringen, leidde dit de afgelopen jaren tot een forse daling van het eigen vermogen en een verslechtering van de financiële ratio’s van ZSP. Niet in het minst omdat de provincie – samen met de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen – bij ZSP voor honderden miljoenen euro’s garant staat, moet deze ontwikkeling wat het CDA betreft worden gekeerd.

Na de verzelfstandiging is ZSP commerciëler gaan denken en is meer ingezet op promotie en PR. Het CDA vindt dat verstandig en is blij met de professionele aansturing bij ZSP. Het is goed dat de politiek de dagelijkse bedrijfsvoering heeft losgelaten en momenteel werkt aan een aandeelhoudersstrategie. ZSP kan dan een geactualiseerd strategisch plan maken binnen de kaders van deze aandeelhoudersstrategie. Het CDA vindt het belangrijk dat de (publieke) aandeelhouders grip houden op ZSP onder meer door frequente monitoring. Daarom is het CDA voor het vaststellen van jaarplannen. 

 

Voor het CDA is van belang dat ZSP blijft inzetten op het afbouwen van garanties en het behalen van een marktconform rendement. Wanneer het voor ZSP financieel verantwoord is, vindt het CDA dat ze dividend uit dient te keren aan haar aandeelhouders. Wat het CDA betreft gaat ZSP geen nieuwe maatschappelijke projecten in niet-havengerelateerde activiteiten financieren. Dit kunnen de aandeelhouders desgewenst zelf doen. Het CDA vindt dat voor ZSP economische rentabiliteit leidend moet zijn bij investeringsbeslissingen. Voor deelnemingen die qua doelstellingen en risico niet passen bij ZSP (zoals WarmCO2) wil het CDA een passende oplossing zoeken. Verkoop is hierbij één van de mogelijkheden. Door de grote hoeveelheid vreemd vermogen betaalt ZSP een hoge rente. Daarom wil het CDA dat de mogelijkheden van herfinanciering nader onderzocht worden. 

 

In het kader van diversificatie is het belangrijk dat de nieuwe kansen voor het havengebied – bijvoorbeeld binnen het offshorecluster – ten volle worden benut. Wereldwijd wordt er steeds meer per container vervoerd. Verdere containerisatie binnen het bestaande Zeeuwse havengebied is een vereiste om een completere zeehaven te worden. Met steun van het CDA is verdere containerisatie ruimtelijk reeds mogelijk gemaakt in het Omgevingsplan 2012-2018. Het CDA wil dat de provincie containerisatie actief aanjaagt en de randvoorwaarden realiseert. 

 

Het CDA vindt nauwere samenwerking van ZSP met andere havens in Nederland en Vlaanderen gewenst. In het bijzonder met de haven van Gent, waarbij de nog aan te leggen nieuwe zeesluis bij Terneuzen een nieuwe impuls voor meer samenwerking kan zijn.    

 

In het werkprogramma Zeehavens 2014-2016 is afgesproken dat er een verkenning wordt uitgevoerd naar de benodigde infrastructurele voorzieningen in en rondom de Zeeuwse zeehavens, onder meer met het oog op de diepgang in de Wielingen en de spoorontsluiting richting Antwerpen (met aandacht voor de verbinding Sloegebied-Antwerpen / de VEZA-boog, en de lijn Axel-Zelzate). Het CDA zet zich in om aan de hand van deze verkenning meer (Rijks)investeringen voor het Zeeuwse havengebied los te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.