Innovatie en onderwijs

Samenwerken tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid moet leiden tot innovatieve oplossingen voor watervraagstukken en tot slimme en goedkopere oplossingen voor beheer.

Kennisuitwisseling stimuleren met de HZ University of Applied Sciences en bieden van voldoende stageplekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.