MKB

Het CDA ziet het MKB als de ruggengraat van onze economie en het cement van de Zeeuwse samenleving. Landelijk presenteerde het CDA plannen om het MKB te stimuleren, onder meer door de winstbelasting voor kleine bedrijven te halveren. Het CDA Zeeland juicht dit toe en wil op Zeeuws niveau oog voor het MKB.

Zowel op Zeeuws als nationaal niveau heeft het CDA geageerd tegen de accijnsverhogingen van het kabinet. Met name het MKB in de grensregio’s is hierdoor gedupeerd. Het CDA Zeeland wil dat de provincie – samen met andere grensprovincies – deze en soortgelijke grensproblematiek onder de aandacht blijft brengen van het kabinet. Immers, de zwaarste klappen van de crisis zijn bij het MKB terechtgekomen. 

 

Kredietverlening is voor veel MKB-bedrijven de laatste jaren een belangrijk probleem. Met steun van het CDA heeft de provincie de oprichting van de Kredietunie Zeeland mede mogelijk gemaakt om de kredietverlening aan het MKB op Zeeuws niveau te verbeteren. Daarnaast juicht het CDA de één-loketfunctie bij Impuls Zeeland toe. De ondernemer wordt via de één-loketfunctie geholpen bij het zoeken naar financiering. Het CDA wil dat de provincie nagaat of de kredietverlening aan het MKB dankzij deze initiatieven voldoende is verbeterd. Tevens wil het CDA dat er voor bedrijven één loket komt – van gemeente, provincie en Waterschap – waar ze voor alle vergunningen en dergelijke terecht kunnen.

 

Zeeland loopt ten opzichte van andere regio’s achter qua innovatie en innovatiepotentie. Dit geldt niet in het minst voor het Zeeuwse MKB. Het CDA wil daarom dat het stimuleren van innovatie en ondernemerschap topprioriteit krijgt bij het nieuwe economisch beleid van de provincie. Daarvoor vindt het CDA de oprichting van een nieuw revolverend Innovatiefonds een interessante optie. Verder wil het CDA de ondersteuning van (innovatieve) starters, zoals via DOK41, voortzetten en uitbouwen. 

 

Door de achtergebleven consumentenbestedingen en doordat consumenten steeds meer via internet kopen, heeft de detailhandel het zwaar. In Zeeland is er relatief veel winkelleegstand (7,5 procent). Het CDA wil dat de provincie het Omgevingsplan gebruikt om werk te maken van een robuuste toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Het zal dan met name gaan om intergemeentelijke afstemming inzake het toelatingsbeleid van detailhandel buiten de winkelkernen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.