Culturele infrastructuur & monumentenzorg

Cultuur vervult een wezenlijke rol in de samenleving. Cultuur verbindt mensen met elkaar en levert een belangrijke bijdrage aan onze identiteit, leefbaarheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor de regionale culturele infrastructuur. Daar waar het gaat om bovenlokale, gemeente overstijgende cultuur is het een kerntaak van de provincie. Door bezuinigingen is er de komende jaren opnieuw minder overheidsgeld beschikbaar voor cultuur. Samenwerking tussen organisaties en verbindingen tussen bijvoorbeeld onderwijs, bedrijfsleven, cultuur en toerisme houden in Zeeland de culturele infrastructuur overeind, ondanks dat de omvang kleiner zal worden. Het CDA wil in het provinciale cultuurbeleid prioriteit geven aan cultureel erfgoed, grote festivals en cultuureducatie. Het CDA beseft dat niet alles in elke Zeeuwse regio kan worden aangeboden, wel wil het CDA dat de provincie zich inzet voor een gevarieerd en gespreid cultuuraanbod binnen de provincie.

 

Op Zeeuwse schaal blijft het volgens het CDA noodzakelijk over een zelfstandig kennis- en informatiecentrum te beschikken dat in kan spelen op de sociaaleconomische en leefbaarheidsvraagstukken die er in Zeeland spelen. De Kenniswerfplaats Zeeland (een fusie van SCOOP en de Zeeuwse Bibliotheek) gaat deze rol vervullen. Het CDA vindt het belangrijk dat deze nieuwe organisatie kans van slagen krijgt om met name nieuwe producten en diensten in de markt te zetten. Het behoud van de wetenschapsfunctie voor met name de HZ University of Applied Sciences en het University College Roosevelt is voor het CDA cruciaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.