WS: Betaalbaarheid

Het CDA wil dat er doelmatig en verantwoord met uw geld wordt omgegaan. Dat betekent dat we transparant willen zijn: wat geven we waaraan uit? Dat moet voor iedereen zichtbaar kunnen zijn.

Het CDA heeft solidariteit daarbij hoog in het vaandel en wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar ook dat de vervuiler zelf betaalt. Het CDA wil geen rekeningen doorschuiven naar de toekomstige generaties. Als de inkomsten niet toereikend zijn om alle plannen te betalen, zullen ambities moeten worden bijgesteld, getemporiseerd of soberder uitgevoerd. Het CDA is van mening dat houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) een gezamenlijke inspanning vergt van het Rijk en decentrale overheden. Er moet voldoende financiële ruimte overblijven om wettelijke taken te kunnen uitvoeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.