Hans de Kunder lijsttrekker namens het CDA in de gemeente Reimerswaal

AppleMark

Wethouder Hans de Kunder uit Waarde zal de lijst aanvoeren namens het CDA in de gemeente Reimerswaal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De nummer 2 op de lijst is een nieuwkomer, de 32- jarige, Olaf Buteijn uit Yerseke. Met op plaats drie en vier de huidige raadsleden Carla Hoogerland en Jan Nagelkerke kiest het CDA Reimerswaal voor een mix van jong talent en ervaring. Op plaats vijf staat John Jansen gevolgd door drie nieuwkomers Wim Minnaard uit Krabbendijke, Klaas Petersen uit Rilland en de vijftien- jarige Wahine Wisse uit Yerseke.

De volledige lijst bestaat uit:

1             Hans de Kunder, Waarde
2             Olaf Buteijn, Yerseke
3             Carla Hoogerland, Yerseke
4             Jan Nagelkerke, Rilland
5             John Jansen, Hansweert
6             Wim Minnaard, Krabbendijke
7             Klaas Petersen, Rilland
8             Wahine Wisse, Yerseke
9             Pieter Allewijn, Krabbendijke
10           Cok Balkestein, Oostdijk
11           Dirk van der Jagt, Yerseke
12           Peter Koeman, Krabbendijke
13           Zaky van der Spil, Hansweert
14           Floor Buteijn, Yerseke
15           Jacques Pols, Yerseke

Nieuwbouw Gereformeerde Gemeente te Yerseke

CDA is Christelijke partij, uit principe zijn wij niet tegen de bouw van een kerk, wij juichen dit juist toe. Vraag in dit geval voor het CDA Reimerswaal was of het daartoe ingediende plan aan de daarvoor geldende regels voldeed. Ten aanzien van de verkeersafwikkeling hadden wij aanvullende vragen/eisen omdat wij van mening waren dat een goede verkeersafwikkeling (in overleg met omwonenden) onvoldoende gegarandeerd kon worden. Daar de betrokken wethouder in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 juli jl. deze garantie alsnog heeft gegeven, is de CDA-fractie Reimerswaal akkoord gegaan. 

Schriftelijke vragen ‘Blijft Kindertelefoon bereikbaar?’

 

Yerseke, 19 april 2017

Geacht college,

Dinsdag 11 april 2017 luidde de Kindertelefoon de noodklok over het voortbestaan[1]. De organisatie is bang in de financiële problemen te komen nu het met alle gemeenten moet onderhandelen over de betaling voor de diensten. Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van 8 juni 2016 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloten dat het vanaf 2018 start met een andere aanpak van de financiering van de collectieve activiteiten. ‘Kopen niet alle 388 gemeenten de zorg tijdig in, dan is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten, en dus het vertrek van medewerkers voor te bereiden. Met minder personeel neemt onze bereikbaarheid af. Dat gaat ten koste van kinderen.’ Zo meldt de organisatie in het NRC[2]. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), de organisatie van vertrouwenspersonen voor kinderen en ouders in de jeugdzorg, en Sensoor, waar volwassenen met problemen terecht kunnen voor een luisterend oor, hebben hetzelfde probleem.

Het CDA hecht aan de continuering van de dienstverlening van stichting De Kindertelefoon, stichting Sensoor (Luisterend Oor) en stichting AKJ (Vertrouwenswerk Jeugd). Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen. Wij verzoeken het college, voor zover mogelijk, haar antwoorden te motiveren.

1.    Is het college met de CDA-fractie overtuigd van het grote belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze gemeente?

2.    Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De Kindertelefoon, en stichting AKJ?

3.    Is het college voornemens ook een overeenkomst te sluiten met stichting Sensoor?

4.    Wanneer verwacht het college de raad mededeling te doen van, of een besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de genoemde organisaties?

5.    Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen?

 

Hoogachtend,

C. Hoogerland-Veerman
CDA-fractie

[1] http://nos.nl/artikel/2167733-kindertelefoon-luidt-noodklok-over-voortbestaan.html en

[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/11/kindertelefoon-vreest-voor-voortbestaan-8087686-a1554131

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.