21 februari 2022

Canon van Reimerswaal

Het CDA Reimerswaal wil dat de gemeente verhalen over de geschiedenis van de gemeente Reimerswaal en haar (voormalige) kernen gaat verzamelen, ontsluiten en (door)vertellen. Wij pleiten voor een lokale variant op de Canon van Nederland, het overzicht van belangrijke historische gebeurtenissen die gezamenlijk het verhaal van Nederland vertellen.

Het CDA Reimerswaal vindt dat kennis over geschiedenis, cultuur en tradities een belangrijke bijdrage levert aan identiteits- en gemeenschapsgevoel en dat het van belang is deze voor iedereen beschikbaar te maken en door te blijven geven aan volgende generaties. 

Behalve een Canon van Reimerswaal vraagt het CDA de gemeente ook om te kijken hoe plaatselijke historie, monumenten en kunstwerken toegankelijker kunnen worden gemaakt voor inwoners én toeristen. Bijvoorbeeld door historische plaatsen beter vind- en zichtbaar te maken.

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met de (vernieuwde) Canon van Nederland, het overzicht van belangrijke historische gebeurtenissen die gezamenlijk het verhaal van Nederland vertellen?
  2. Vindt u, net als het CDA Reimerswaal, dat kennis over geschiedenis, cultuur en tradities een belangrijke bijdrage levert aan identititets- en gemeenschapsgevoel en dat het van belang is deze voor iedereen beschikaar te maken en door te blijven geven aan volgende generaties?
  3. Hoe staat het college tegenover het maken van een lokale Canon, met als doel het verzamelen, ontsluiten en (door)vertellen van de verhalen over de geschiedenis van onze gemeente?
  4. Bent u bereid om hier samen met bijvoorbeeld het Oosterscheldemuseum, het Zeeuws Archief, kerken, dorpsraden/ klankbordgroepen, monumentenverenigingen en de Heemkundige Kring De Bevelanden een plan voor te maken?
  5. Ziet u nog andere mogelijkheden om onze plaatselijke historie, monumenten en kunstwerken toegankelijker te maken voor inwoners en toeristen bijvoorbeeld door inzet van digitalisering?
  6. Bent u bereid om samen met inwoners de vind- en zichtbaarheid van historische plaatsen, die het verhaal van de geschiedenis van onze gemeente vertellen, onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren, naar het voorbeeld van de ANWB Monumentenborden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.