28 februari 2022

Meer inwonersparticipatie

Het CDA Reimerswaal wil vaker inwoners betrekken bij belangrijke zaken zoals het groenbeleid (gebeurt nu op voorstel van het CDA), het afvalbeleid (gebeurt nu op voorstel van het CDA) en in de toekomst willen we dit blijven doen. Daar hebben we uw steun hard bij nodig.

In ons verkiezingsprogramma staat onder andere dit over inwonersparticipatie:

Als CDA Reimerswaal geloven we in de kracht van de samenleving. De samenleving werkt, zorgt en leeft. Wij willen dat onze inwoners naast het kiesrecht van één keer in de vier jaar naar de stembus gaan ook op andere manieren mee kunnen denken, doen en beslissen over onderwerpen die belangrijk zijn in onze gemeente.

Het CDA Reimerswaal wil dat onze inwoners inspraak krijgen door middel van referenda over bijv. een nieuw zwembad, uitwerking van de energietransitie of een nieuwe woonwijk.

We willen dat inwoners en verenigingen de mogelijkheid krijgen om bij de uitvoering van een collectieve voorziening deze taak van de gemeente over kunnen nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen.

Het CDA Reimerswaal wil dat onze inwoners de mogelijkheid krijgen om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente.

Kijk voor meer van onze standpunten op deze site of in ons verkiezingsprogramma

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.