U

Kandidaat-gemeenteraadslid

Een gemeenteraadslid heeft als volksvertegenwoordiger drie primaire taken te vervullen:

  • het vertegenwoordigen van onze inwoners door contact te hebben met kiezers, achterban, belangengroepen en organisaties.
  • het vaststellen van het gemeentelijk beleid door een visie en mening te vormen over onderwerpen, deze in te brengen en samen met anderen te komen tot besluitvorming.
  • het controleren van de uitvoering van beleid en onderwerpen aan de orde stellen als blijkt dat de uitvoering niet goed verloopt of beter kan.

Het CDA-raadslid beschikt over de juiste motivatie en diverse voor de functie relevante competenties en persoonlijkheidskenmerken. De mate waarin (in potentie) over verschillende competenties wordt beschikt, kan en mag verschillen. Tijdens de zittingsperiode wordt gestreefd naar het (verder) ontwikkelen van bepaalde competenties. 

Neem voor meer informatie contact op met Olaf Buteijn via buteijn@kpnmail.nl of 06-26648768.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.