Nieuwbouw Gereformeerde Gemeente te Yerseke

CDA is Christelijke partij, uit principe zijn wij niet tegen de bouw van een kerk, wij juichen dit juist toe. Vraag in dit geval voor het CDA Reimerswaal was of het daartoe ingediende plan aan de daarvoor geldende regels voldeed. Ten aanzien van de verkeersafwikkeling hadden wij aanvullende vragen/eisen omdat wij van mening waren dat een goede verkeersafwikkeling (in overleg met omwonenden) onvoldoende gegarandeerd kon worden. Daar de betrokken wethouder in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 juli jl. deze garantie alsnog heeft gegeven, is de CDA-fractie Reimerswaal akkoord gegaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.