Het kan anders

 

Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel en sociaal economisch gezien moeilijke tijden, maar ook maken we ons op voor een grote taakverdeling binnen de overheid op het gebied van de sociale en maatschappelijk economische taken. Vanuit de Rijksoverheid en provincie  worden de uitvoering van de AWBZ, de zorg rondom de jeugd en de zogenaamde participatiewet gedecentraliseerd richting de gemeente.

Dit zal van een ieder van ons veel gaan vergen. Het geheel overziende hebben we als CDA-Reimerswaal de volgende conclusie getrokken:

 

 

“We zullen het anders aan moeten gaan pakken !”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.