06 juli 2021

BOUWEN ONDER EIGEN REGIE IN BRU

Maandagavond 5 juli 2021 nam de dorpsraad van Bruinisse een mooi initiatief om onder eigen regie tot vraaggestuurd bouwen over te willen gaan. Uit gehouden enquetes onder de bevolking blijkt een enorm tekort in Bruinisse aan woningen. Thans vertrekken reeds inwoners naar elders omdat geen woning beschikbaar is.  Dit is slecht voor het voorzieningenniveau van verenigingen, kerkelijk leven tot winkelbestand.

Het CDA ondersteunt de Bruse dorpsraad om vanuit de samenwerkingsgedachte te streven naar een goed en adequaat voorzieningenniveau in Bruinisse. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.