Paola Alkemade

Raadslid

Portefeuilles: Kunst, cultuur en monumenten, recreatie, toerisme en watersport, maatschappelijke voorzieningen (incl. onderwijshuisvesting), sport waaronder gemeentelijk zwembad en sporthallen, sociaal domein (participatiewet, WMO en jeugdzorg), onderwijs, welzijn en volksgezondheid, communicatie en voorlichting.

Email: paola.alkemade@schouwen-duiveland.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.