06 februari 2021

Zoomsessie met Julius Terpstra over woningen bouwen op Schouwen-Duiveland

 

De zoektocht van starters op de woningmarkt

Steeds vaker lezen we in de krant de roep om meer woningen op Schouwen-Duiveland te bouwen. Doordat de verkoopprijs van een nieuwbouwwoning boven € 200.000 is maakt een jonge starter op de woningmarkt geen schijn van kans. 

Het CDA Schouwen-Duiveland organiseerde vrijdagochtend een tweede digitale meeting met  CDA Tweede Kamerlid Julius Terpstra. Naast een drietal jonge inwoners was een aannemer, woningcorporatie Zeeuwland, een architect, vertegenwoordiger van de Hiswa Recron en fractievoorzitter van het CDA uitgenodigd. Sharon, bewoner van een tiny house, is blij met haar woning en ervaart dagelijks het woongenot. Timo en Dylan, woningzoekers uit Scharendijke ervaren schaarste op de huizenmarkt en stellen hun verwachtingen bij, naast koop kijken ze ook naar een huurwoning of tiny house. 

Een grote barrière voor een starter is de verkoopprijs van een nieuwbouwwoning, een oplossing is de terugkoopregeling. Het mes snijdt aan twee kanten, de jongere kan een huis kopen, zijn maatschappelijke leven uitbouwen en meedoen in de samenleving. De bouwer krijgt op termijn het geïnvesteerde kapitaal terugbetaald. Julius Terpstra zegt toe zich in te spannen om de 8% overdrachtsbelasting voor de woningbouwverenigingen bij stellen. In het genomen overheidsbesluit worden de woningbouwverenigingen gelijkgesteld met een belegger in huizen. 

Ook is de afspraak tussen provincie en gemeente over de verdeling van bouwlocaties aan herziening toe. Het kan zeker anders als we naar de gemeente Noord-Beveland en Goeree-Overflakkee kijken, daar wordt gebouwd voor een brede doelgroep. De vraag naar een passende woning is groot, evenzo de wens om op Schouwen-Duiveland te wonen, maar dan moet er wel huizen worden gebouwd! Met een goede mix van woningen wordt door de gemeente niet alleen voldaan aan de opdracht om mensen te laten wonen maar ook aan een bijdrage aan de leefbaarheid. Bouwen is een commerciële activiteit maar in deze tijd is het goed om het onderwerp bouwen in een breder perspectief te plaatsen en ruimte te geven aan vormen van samenwerking waardoor er voor toekomstige bouwplannen een groot draagvlak is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.