09 november 2019

Antwoorden op CDA vragen subsidie sportverenigingen

CDA Sluis heeft verschillende vragen gesteld over de ondersteuning aan sportclubs bij de subsidieaanvraag die per 1 januari 2019 wordt opengesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport.

Er wordt €87 miljoen beschikbaar gesteld voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen. De nieuwe regeling subsidieert 20% van de kosten en de subsidieaanvraag moet minimaal €5.000 zijn en mag niet hoger zijn dan €2.5 miljoen per kalenderjaar. Er is ook een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. De €87 miljoen wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen.

Dit is het antwoord dat we hebben ontvangen van het College:
Het college is bereid om de stimuleringsregeling met voorwaarden en aanvullende informatie naar de sportclubs te zenden.
Aan de hand van de wens van de sportvereniging kan gezamenlijk bekeken worden wat de mogelijkheden voor subsidie zijn, wat er nodig is voor een aanvraag en wordt er ingeschat of de aanvraag een kans van slagen heeft.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.