15 november 2020

Antwoorden vragen asbest

Antwoorden vragen asbest 

Alle asbest moet na 2024 weg zijn, daarom heeft de CDA fractie een aantal vragen gesteld aan het college.

We waren benieuwd of het college inzicht heeft hoeveel m2 asbest er nog ligt op de daken, van particulieren, in de verschillende kernen, maar dit is niet bekent. Er zal een inventarisatie verricht moeten worden en in verleg met de RUD en de andere Zeeuws Vlaamse gemeenten en plan van aanpak komen. Wel is er in  beeld hoeveel asbest/verdacht materiaal er in alle gemeentelijke objecten ligt.

Eventueel collectief saneren van asbest zal nog nader onderzocht moeten worden en ook of er landelijke/provinciale subsidie hiervoor beschikbaar is. Waar nodig zullen ze ook gebruik maken van de kennis die er bij andere gemeentes aanwezig is.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.