24 februari 2021

CDA avond: Hoe ziet u de toekomstige zorg?

Op vrijdagavond 7 februari vond in het Klinket te Schoondijke een discussie avond plaats over de toekomstige zorg. Het landelijke CDA heeft een discussiestuk geschreven, Zij aan Zij, waarin ze een doorkijk willen maken naar de toekomst. Als CDA Zeeuws-Vlaanderen willen we input op dit document geven en organiseren daarom in Sluis en Terneuzen thema avonden over verschillende onderwerpen. CDA Sluis organiseerde een thema avond over de toekomstige zorg. Hoe kunnen we de menselijke waardigheid beschermen? Hoe zorgen we ervoor dat kwaliteit van leven leidend is? Hoe kunnen we overbehandeling tegengaan? Dit alles wilden we samen met CDA-leden en niet CDA-leden bespreken.

Voor deze avond waren Joba van de Berg, CDA-kamerlid, Dr. Balliere, huisarts te Breskens namens Nucleuszorg, en Tanja Speijer, Manager Thuis- en Ouderenzorg Zorgsaam, uitgenodigd om deel te nemen in een panel. Karin van de Broeke, Statenlid CDA Zeeland, nam de presentatie voor zich.

Fractievoorzitter Patricia van de Vijver opende de avond en heette iedereen van harte welkom. Hierna stelden de panelleden zich voor en gaven zij aan volgens nu hen op dit moment goed loopt in hun vakgebied en wat verbeterd zou kunnen.

De panelleden kregen twee stellingen voorgelegd, waarop zij hun visie konden geven en waar de aanwezigen op konden reageren. Zo ontstonden er interessante gesprekken en werd de discussie inhoudelijk goed gevoerd.

We spraken met elkaar over overmedicalisering, behouden van de zorg in de regio en de gevolgend van de bureaucratie. De invloed van zorginkopers en zorgverzekeringen, evenals de lange wachtlijsten in de psychogeriatrische zorg werden besproken. Het was een leerzame avond die de aanwezigen inzicht gaf in de belangen die ten grondslag liggen van beleid dat in de zorg wordt gevoerd.

De besproken onderwerpen en de vragen en zorgen die er zijn onder de aanwezigen zijn genotuleerd en worden aangeboden aan het landelijk CDA als input voor hun discussiestuk Zij aan Zij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.