05 februari 2022

Landbouw bijeenkomst

Landbouw bijeenkomst met Dirk Boswijk, 2e Kamerlid CDA, en Jo-Annes de Bat, CDA Gedeputeerde Zeeland.

Gespreksleider: Pierre Cammmaert Delphy / DLV.

Ledeltheater Oostburg was de plaats waar CDA afdeling Sluis begin februari een webbijeenkomst organiseerde waarbij de toekomst van de landbouw in gemeente Sluis centraal stond.

Aan Derk Boswijk werden vragen gesteld over Zeeland als mest tekort gebied.  Boswijk geeft aan dat kringloop landbouw de insteek zal worden komende jaren vooral omdat dit goed past in het nieuwe GLB wat ingevoerd zal worden vanaf 2023

Pierre Cammaert haalde de Timmermans Europese “Green deal” aan. Boswijk ziet hier kansen met name Bio producten, een veranderend eetpatroon met meer plantaardig eiwit geeft kansen voor peulvruchten teelt.  En maakt gebruik van slimme combinaties met natuur en zo mogelijk probeer dat natuurbeheer te integreren in je eigen bedrijf. Verlaging van BTW op groenten en fruit geeft in Den Haag heel veel problemen met het invoeren van deze aparte BTW verrekening. BTW verlaging op Bio producten is de manier om mensen te verleiden om juist die “gezondere groenten” massaal te gaan eten.    

Rode diesel en onze dure Tunnelkosten kon Derk Boswijk moeilijk op reageren, rode diesel is in zijn ogen oneerlijk maar niet meer terug te draaien. De tol tunnel is een dossier dat momenteel nog steeds vol in de aandacht is, de CDA 2e kamerfractie zal daar aan trekken.

Onze Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaf zijn menig en oordeel over de Jola regeling die zowel landelijk en provinciaal worden toegepast. Jongeren zijn voor een vitale (Zeeuwse )landbouw sector gewoon zeer cruciaal. De Bat ziet jongeren als aanjagers van vernieuwing op allerlei gebeid.  Denk wereld in de vorm van afzet op lokale markten, teelt technieken met robotisering, en vooral slim samenwerken. Tunnelkosten daarvan zegt de de Bat: “volop of gefocust te zijn”.

Als georganiseerde landbouw sector houden we ons hart vast als de 7Nitraat richtlijn deels ingevoerd wordt, voorlopig voordeel van de twijfel. Maar als er beleid gemaakt moet worden, moet maatgerichtheid per gebied de oplossing zijn, er is geen ruimte voor een eenheidsworst. Juist in ons kleine Nederland is een gebiedsgerichte aanpak mijn inziens de juiste wijze. 

Leo Dekker.

 

        

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.