09 januari 2020

Lunch met Joba

Met nieuwsjaarsdag nog in ons achterhoofd, hebben we, een deel van het bestuur en de fractie van CDA Sluis, een lunchafspraak met Joba van de Berg (CDA 2e Kamerlid en contact persoon voor Zeeland) die hiervoor een afspraak had met burgemeester Marga Vermue. Met de broodjes op tafel kunnen we beginnen. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen, van landelijke politiek tot lokaal.

Een van de onderwerpen was het onderwijs in onze gemeente, met name de kinderdagopvang en startersgroepen. Over grens is de opvang veel goedkoper en flexibeler door de vele subsidie van de Belgische regering. De praktijk wijst uit dat als de kinderen eenmaal in België op school zitten, ze daar ook doorstromen naar het basis en voortgezet onderwijs en niet meer in onze gemeente naar school gaan. In de Tweede Kamer is er al aandacht voor dit probleem en wordt er gekeken naar oplossingen voor de grensstreken, volgens Joba.
Met het oude jaar net achter de rug is de problematiek rond het vuurwerk besproken en ook de roep voor een verbod. Als grensgemeente blijft dit moeilijk omdat mensen over de grens of online vuurwerk kopen. Ook is de huidige cultuur/samenleving veranderd dat men elkaar niet zomaar meer op aanspreekt, omdat met bang is om "klappen" te krijgen.
Vele gemeenten hebben financiële problemen omdat het rijk een aantal dingen "over de schutting gooit" bij de gemeente, zoals de WMO, zonder daarbij voldoende financiële middelen mee te geven. Volgens Joba moeten we ook kijken naar de ons zorgsysteem, deze is in de toekomst niet meer houdbaar met de huidige overmedicalisering. Niet alle medicijnen hebben effect op bv alle kankers. Er zal in de toekomst meer onderzocht moeten worden welke medicijnen voor welke ziekte effectief werken.
Een onderwerp uit Joba haar portefeuille, dat binnen kort aan de orde komen in de Tweede Kamer, is de veiling van het G5 netwerk. Er zal scherp opgelet worden dat bij cruciale onderdelen de aansluitingen niet door Chinese bedrijven geleverd worden i.v.m. spionage ed.
Joba vertelt ook nog over hoe haar dagen gevuld zijn in Den haag, met het stellen van zo veel mogelijk onderbouwde vragen binnen de korte spreektijd, tussen de stemming door zit ze in haar kamer om zich voor te bereiden en mails ed te beantwoorden. Op de dagen dat ze niet aanwezig moet zijn is ze op werkbezoek door het hele land.

Ondertussen eten wij allen een broodje en vliegt de tijd om. Leuk om in zo’n korte tijd toch veel onderwerpen de revue te laten passeren. Joba geeft aan altijd via de mail bereikbaar te zijn voor vragen of opmerkingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.