Nummer 2: Michel Verkouter

Leeftijd 45 jaar

Woonplaats Oostburg.

De komende 4 jaar wil ik me inzetten om generaties meer te verbinden. Ouderen en jongeren zijn belangrijk.

We horen vaak jongeren trekken weg. En dat klopt maar daar eindigt het verhaal niet. We zijn een gemeente met veel potentie voor jongeren. Maar we moeten willen en durven investeren in jeugd. Want ook de oudere generaties hebben jongeren nodig.

Dit wil ik doen door in gesprek te gaan met jongeren en vooral te luisteren.

Punten die voor mij belangrijk zijn vanuit het CDA:

•             Diversiteit voorzieningen behouden, door sturing via subsidie of in contact brengen van verschillende culturen en generaties.

•             “Jong zorgt voor oud “stimuleren, waarbij we extra aandacht hebben voor jonge mantelzorgers en vrijwilligerswerk stimuleren.

•             Behouden contact met jongeren door o.a. jeugd- en jongerenwerkers die Outreachend werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.