Afval

Afvalbeleid
Nederland is op weg naar een meer circulaire economie, waarin hergebruik van producten op termijn de norm is. Zover zijn we nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is al wel volop in beweging. Als CDA Sluis blijven we ons inzetten voor bronscheiding, waarbij de burgers zelf het afval scheiden. Wanneer we nog niet voldoen aan de normen is het invoeren van een financiële prikkel een optie, zoals bijvoorbeeld Diftar per lediging.

  • Bronscheiding van afval

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.