Armoede

Armoede, schuld en dakloosheid voorkomen
In Nederland hechten we aan het principe dat iedere volwassene in principe verantwoordelijk is voor zijn eigen levensonderhoud. Soms zijn er situaties of periodes dat dit niet of niet helemaal lukt. Het CDA Sluis gaat dan ook uit van het samen 100% principe. Samen kijken wat je nodig hebt en wat je wel kunt. Ook hierin vinden we het belangrijk: één persoon – één plan – één regisseur. Samen met andere organisaties zoals het Leger des Heils, Emergis en jeugdcoaches pakken we dit op.
Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen de risicogroepen preventief bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen.
Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.

  • Ondersteunen van mensen in armoede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.