Inburgering

Participatie en inburgering
Participatie van alle inwoners is belangrijk. In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten een belangrijker rol. Nieuwkomers moeten snel mee kunnen doen in de samenleving. We streven ernaar dat iedereen een (passende) baan heeft of een opleiding volgt.
We willen geen grootschalige opvanglocaties in onze gemeente. Maar voldoen minimaal aan de provinciale eisen van huisvesting en integratie van statushouders.


Laaggeletterdheid
In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is veel te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. Wij pakken dit probleem aan door onze communicatie erop aan te passen en we stimuleren initiatieven als taalcoaches. We nemen deel aan lokale allianties om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden te kunnen bereiken en hen te verwijzen naar leeraanbod. Aan statushouders bieden we een intensief taaltraject aan in hun integratieplan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.