Openbaar vervoer

Goed openbaar vervoer
Goede OV-voorzieningen, eventueel in combinatie met nieuwe mobiliteitsconcepten, zijn belangrijk en verminderen de afhankelijkheid van de auto en mobiliteit van ouderen. Daarom is CDA Sluis van mening dat de huidige OV verbindingen behouden moeten blijven. Wij vinden dat mensen met een beperking zonder hinder gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarom willen wij bijvoorbeeld de bushaltes (en/of de bussen) op een goede instap-hoogte brengen.
Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg van wegen. Denk hierbij aan laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, maar ook aan specifieke projecten, zoals projecten met circulair asfalt.

  • Behoud huidige OV verbindingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.