Toerisme

Toerisme
Toerisme is een van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente. Promotie van de streek is in het algemeen belang van alle inwoners om het huidige voorzieningsniveau op pijl te houden. Wij willen we een meer jarenbudget en een structurele aanpak van de promotie van onze gemeente. We zijn trots op onze eigen regio en het toeristisch productie die we te bieden hebben. Om draagvlak te behouden moet wel de balans van de lasten en lusten in evenwicht zijn.
CDA Sluis zet in op diversiteit in het toeristisch product. Niet méér van hetzelfde maar onderscheidend, lokaal verbonden, passend in de omgeving. Kwaliteit en diversiteit heeft prioriteit boven kwantiteit, maar ook betaalbaarheid wordt meegewogen. Kwaliteit gaat vaak gepaard met een hogere prijs. Onze gemeente is er niet “slechts” voor de hoogste bieder.
Kwaliteitsslagen op bestaande bedrijven moeten worden getoetst aan de Zeeuwse Kustvisie waarbij een passende vereveningsbijdrage wordt geleverd. Zelfrealisatie heeft hierbij de voorkeur waarbij duurzaamheid, natuur en circulariteit centraal staan.
CDA Sluis wil geen nieuwe bungalowparken, geen permanente bewoning op parken en geen toename van strandslaaphuisjes. Op gebied van dagrecreatie is er ruimte voor de ontwikkeling van een slechtweer-voorziening.
De gemeente Sluis haalde in 2021 de titel “Schoonste stranden van Nederland”. CDA Sluis ziet graag het behoud van deze titel. Kwaliteit en schoonheid van onze gemeente gaat ook verder dan de kust. Door te investeren in openbare voorzieningen zoals goede routeverbindingen, aantrekkelijke kernen, goed toegankelijke strandovergangen (ook voor mindervaliden) genieten ook de lokale inwoners van hun eigen streek.
Campertoerisme is het laatste jaar gegroeid, waardoor de vraag naar camperplekken steeds groter wordt. We onderzoeken de mogelijkheden, in samenwerking met ondernemers, voor de aanleg van een camperterrein.

  • Meer jaren budget en structurele aanpak promotie gemeente
  • Goede balans lasten en lusten toerisme
  • Behoud diversiteit in het toeristisch product
  • Mogelijkheid aanleg camperterrein onderzoeken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.