10 december 2017

CDA Terneuzen zet zich in voor oostelijke spoorverbinding met Gent

CDA wethouder Jack Begijn (economie) heeft regelmatig afstemming met ons Tweede Kamer lid Joba van den Berg. Belangrijke regionale onderwerpen komen dan ter sprake, zoals de spoorverbinding Terneuzen-Zelzate-Gent. Wethouder Jack Begijn: "Deze spoorverbinding aan de oostzijde van het kanaal is van groot economisch belang voor de Kanaalzone. Nu moet het goederenvervoer vanaf onder andere de Axelse Vlakte (Outokumpu, Vlaynatie, Mammoet) en Yara over de brug van Sluiskil. Die brug is verouderd en het scheepvaartverkeer neemt met de komst van de Nieuwe Sluis enorm toe. Dat betekent wachttijden en dus tijdverlies en hoge kosten voor het bedrijfsleven. Het is bovendien een stuk omrijden. Ook zitten we niet te wachten op meer gevaarlijke treinbewegingen door de kern van Sas van Gent." Naast de goederenspoorlijn is het belangrijk dat er voorzien wordt in personenvervoer per trein. "Dat is van belang voor de arbeidsmobiliteit in het totale havengebied."

Doortrekken spoor
Het doortrekken van het spoort vanaf de Axelse Vlakte naar Zelzate en Gent is de oplossing waar de regio al jaren op wacht. Overheden en Havenbedrijven hebben samen met Europa geld gestoken in het verplicht uit te voeren onderzoek naar de spoorverbinding. De bouw van de Nieuwe Sluis en de havenfusie zorgen voor een extra duwtje in de goede richting. Politiek wordt er gelobbyd om Den Haag te overtuigen van de noodzaak. Jack Begijn: "Mustafa Amhaouch is namens het CDA portefeuillehouder Spoor in de Tweede Kamer. Hij zit er voor ons bovenop en heeft Schriftelijke Vragen gesteld. Bij de ondertekening van de havenfusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent heb ik Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, hierover mogen spreken. Zij bleek goed op de hoogte en was bekend met onze wens en lobby. Zij onderkende de noodzaak en bood een luisterend oor voor mijn pleidooi. Het blijkt maar weer hoe belangrijk de korte lijntjes zijn, die je hebt als landelijke partij."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.