19 maart 2018

Even voorstellen, onze lijsttrekker

Jack Begijn (nr. 1) 
Sinds 2010 ben ik actief in de gemeentepolitiek. Eerst als raadslid. De laatste vier jaar als wethouder Economie, MKB, Toerisme & recreatie, Citymarketing en Sport. Ik heb o.a. mijn bijdrage geleverd aan de herinrichting van de Markt in Terneuzen, gezorgd voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur, sturing gegeven aan de havenfusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent en ervoor gezorgd dat ondernemers meer ruimte krijgen om te ‘ondernemen’. 
Voor de komende vier jaar stel ik me opnieuw kandidaat als wethouder. Mijn insteek is o.a.

- Verdere uitbouw grensoverschrijdende samenwerking, 
- Een toekomstbestendig centrum van Terneuzen, 
- Optimale voorzieningen in de kernen, 
- Ruimte om te ondernemen en 
- Afdoende zorg voor mensen die dat nodig hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.