11 juli 2016

Focus op terugdringen leegstand winkels

De leegstand van het kernwinkelgebied en de opwaardering van de Terneuzense binnenstad hebben de volle aandacht. Onlangs kwam MKB wethouder Jack Begijn (CDA) met een uitgewerkte Retailagenda, vorm gegeven in een 'Terneuzense barometer'. Jack Begijn: "Zodat je kunt zien waar je met bepaalde acties staat: waar geef je gas of houd je pas op de plaats." Direct daarop toevoegend: "Wat natuurlijk niet inhoud dat er geen aandacht is voor andere winkelgebieden. Ook daar zijn we volop bezig.

De agenda werd uitvoerig besproken met de grootste brancheorganisatie van Nederland: INretail. Daaruit kwam het initiatief om mee te doen aan het In-Actie-programma 'De Nieuwe Winkelstraat', een concept dat landelijk vele succes kent, maar nog niet in Zeeland wordt toegepast. Jack Begijn: "We hebben eerst ge├»nventariseerd wat we aan acties al bedacht en uitgevoerd hebben. Vervolgens is er een schouw geweest en scan gemaakt van de Terneuzense binnenstad.

De volgende actie is een werksessie met alle stakeholders uit het gebied: bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers uit kunst en cultuur, vastgoed, zorg, bestuurders en raadsleden. "Gezamenlijk brengen we in beeld hoe het centrum ervaren wordt, waar de krachten liggen, wat nodig en wenselijk is en waar we heen willen. In verwacht een sessie met zo'n zestig deelnemers van heel uiteenlopende pluimage." Met de input uit deze bijeenkomst gaat INretail Nederland aan de slag voor het opstellen van een Plan van Aanpak. "Kort na het zomerreces is dat gereed. We kunnen dan op korte termijn overgaan tot uitvoering."

Behalve het actieprogramma De Nieuwe Winkelstraat is Begijn samen met de wethouders economie van Middelburg, Vlissingen en Goes (Z-4) ook in overleg met gedeputeerde Jo-Annes de Bat om de stedelijke aantrekkelijkheid in de provincie Zeeland te vergroten. "Gezamenlijk buigen we ons over zaken als acquisitie voor de retail in Zeeland, inkoop monitoring van koopstromen en herkomst bezoekers, promotie, afstemming evenementen en cursorisch aanbod modern ondernemerschap." Met dat laatste wil de Z-4 ondernemers beter scholen op de veranderingen in de detailhandel en ondernemers uit de vier grote steden samenbrengen om ervaringen, gegevens en tips uit te wisselen.

Daarnaast onderzoeken we of er subsidies binnengehaald kunnen worden. Maar ook gaan we huren benchmarken, want in sommige Zeeuwse steden zijn er voorbeelden van huurprijzen van panden die boven die van Amsterdam liggen. Dat moet dus marktconform worden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.