16 februari 2018

Goede en betaalbare zorg

Veel Terneuzenaren maken zich zorgen over de kosten die zij moeten maken om zorg te kunnen krijgen. Het eigen risico is de afgelopen jaren steeds hoger geworden en voor veel andere zorg en medicijnen moeten eigen bijdragen worden betaald. Daardoor weten veel mensen niet of zij de zorg kunnen blijven betalen, die ze nu of later nodig hebben.

Het CDA heeft zich de afgelopen jaren landelijk én lokaal hard gemaakt om de zorgkosten te beperken en stapeling aan eigenbijdragen te voorkomen. Dankzij het CDA is dat ook in het regeerakkoord gekomen. Om de stapeling van eigen betalingen in de zorg aan te pakken gaan landelijke de volgende dingen gebeuren;

 Er komt een maximumbedrag per jaar voor de kosten van medicijnen. Dat kan veel geld schelen als u voor meerdere dure medicijnen moet bijbetalen.
 Mensen die in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een handicap wonen, hoeven vanaf 2019 de helft minder te betalen. Ouderen in verpleeghuizen hoeven niet meer hun spaargeld uit te geven aan zorg.
 Er komt een vast tarief voor mensen die thuis wonen en zorg via de Wmo krijgen. Dit abonnementstarief zal een forse verlaging betekenen van de eigen bijdrage voor zorg die u via de gemeente krijgt. 
 Het eigen risico gaat niet omhoog en bezoek aan de huisarts blijft gratis. 

Ook het Terneuzense CDA heeft haar steentje bijgedragen om de zorg en ondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking betaalbaar te houden. Daarvoor hebben we de volgende zaken gesteund en voorstellen gedaan;

 Via de gemeente is er huishoudelijke hulp (Zo-Net) en een maaltijdservice (Zo-Lekker) georganiseerd. Door een bijdrage van de gemeente zijn deze voorzieningen voor iedereen betaalbaar.
 Hulpmiddelen zoals rolstoelen en trapliften moeten na gebruik niet weggegooid maar hergebruikt worden. Zo blijft iedereen verzekerd van passende en betaalbare Wmo-hulpmiddelen.
 Er moet een ouderenwerker komen die mensen helpt met het aanvragen er regelen van hun zorg en ondersteuning. Zo worden mensen wegwijs gemaakt in de zorg.
 De kosten voor Wmo-vervoer moeten op basis van kilometers gebeuren en nooit duurder zijn dan het openbaar vervoer. Hierdoor wordt de bijdrage van ouderen en mensen met een beperking rechtvaardiger en lager. 

Met al deze maatregelen zorgt het CDA ervoor dat u ook in de komende jaren de zorg krijgt die u nodig heeft. Daarvoor zorgen onze Tweede Kamerleden, maar ook onze kandidaten in Terneuzen. Terneuzense CDA’ers doen dat vanuit de gemeenteraad en in de besturen van gemeenschappelijke regelingen zoals Aan-Z en het Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.