25 september 2017

Goede zorg voor Zeeuws-Vlaanderen

De CDA-fractie blijft de ontwikkelingen van ziekenhuiszorg én de geestelijke gezondheidszorg in Zeeuws-Vlaanderen nauwlettend volgen. Gericht op het zorgaanbod en de werkgelegenheid in Terneuzen. De CDA-fractie vraagt het college van B&W dringend om er bij de bevoegde instanties op aan te dringen dat het huidige zorgaanbod blijft gegarandeerd. Die zorglobby moet op alle mogelijke manier gebeuren. Daarnaast zullen we moeten blijven werken aan verdergaande samenwerking met de Belgische ziekenhuizen nu blijkt dat het ADRZ toch weer een eigen koers vaart. Zeker met de ontwikkelingen van grote nieuwe ziekenhuizen in diverse steden net over de grens ligt hier een kans. Om concurrentie met de Vlaamse ziekenhuizen te voorkomen, moet Terneuzen inzetten op samenwerking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.