23 februari 2018

Minister Hugo de Jonge bezoekt Zeeland

CDA-minister Hugo de Jonge bezoekt Zeeland en haalt dierbare herinneringen aan Zaamslag op. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens vice-premier, bezocht dinsdag 19 februari in Middelburg de aftrap van de CDA-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. 

Jurgen Vervaet, Veerle de Regt en Anja Dijkhuis-Dieleman, nummers 3, 5 en 7 op de kandidatenlijst van CDA Terneuzen, waren erbij. De bijeenkomst begon al met een leuke verrassing toen de minister zijn oude klasgenootje Veerle de Regt, van onze CDA-kandidatenlijst, tussen het publiek ontdekte. Hij herinnerde zich de vorige keer nog toen hij haar in Rotterdam ontmoette bij haar werk in de zorg. Evenals Anja Dijkhuis-Dieleman, nummer 7 op onze CDA-kandidatenlijst groeide zij op in Zaamslag. 
De minister vertelde enthousiast over zijn jeugdjaren in Zaamslag waar zijn vader dominee was. Hij leerde er rijden op de brommer van zijn vader, en schoot net als de andere jongens rode besjes tegen de witte vitrages van de buren. Ook zag hij hoe mensen in een dorp elkaar helpen als dat nodig is. Hij werd wethouder van onderwijs in Rotterdam. Vorige zomer nodigde Buma hem uit voor “een kopje koffie”. Die vroeg hem om minister te worden. Hij zei direct ja omdat je met de portefeuille zorg veel kan doen voor mensen. Helaas staat het vertrouwen van de mensen in de zorg onder druk. Tijdens deze kabinetsperiode stijgen de zorgkosten weer met 18 miljard. Op deze manier wordt de zorg onbetaalbaar. Deze bezorgdheid over de toekomst van de zorg is terecht zegt de minister. Hij werkt langs twee kanten aan een oplossing. 

Als eerste opdracht wil hij de kwaliteit van verpleeghuiszorg verhogen met extra geld. De instellingen mogen dan zelf bepalen op welke manier ze dit geld willen besteden. Doel is meer tijd en aandacht aan de patiënten zelf geven.
De tweede opdracht die de minister zichzelf stelt is om patiënten langer thuis te laten wonen. Mensen willen dat ook wel, maar dan moet er ook extra thuiszorg beschikbaar zijn. We moeten dus goed nadenken over kleinschalige woonvormen en andere soorten zorg die thuis geboden kunnen worden. 
De samenleving vergrijst . Zeeland kampt met een tekort aan verplegenden en verzorgenden. Via speciale opleidingen wordt daar nu iets aan gedaan. Belangrijk probleem is dat 53% van de 75-plussers zich in Zeeland eenzaam voelt. Minister Hugo de Jonge stelt nadrukkelijk dat we hier als CDA-ers aan moeten werken. Minder eenzaamheid moet een speerpunt van het CDA zijn. We moeten in actie komen!
De minister hoopt op zetelwinst voor het CDA bij de verkiezingen op 21 maart. Dan kan het bestrijden van eenzaamheid een plaats krijgen in veel Zeeuwse coalitieakkoorden. Zo werken we aan een betere samenleving. Hiervoor is Zaamslag een voorbeeld. 
Tot slot deelt de minister mee dat hij er trots op is dat hij in Zeeland is geboren en getogen! En wij zijn trots op hem!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.